Nam vương Ngọc Tình và Á hoàng trang sức Ngọc Trang làm Đại sứ ‘Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương năm 2023’

Nét đẹp Sinh viên trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là cuộc thi do Trường Đại

Read more